HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID15033
ime Š., Hana
zvanje
zanimanje     
Magistar šumarstva
     

                                                                IZBOR      (/15033)   IZMJENE         ISPISlokacija

diplomirala12. 7. 2013.Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebumagistar šumarstva


thanks to:
HŠ&HŠD&BM