HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID15064
ime P., Valentina
zvanje
zanimanje     
Magistar urbanoga šumarstva
     

                                                                IZBOR      (/15064)   IZMJENE         ISPISlokacija

diplomirala12. 7. 2012.Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebumagistar urbanoga šumarstva


thanks to:
HŠ&HŠD&BM