HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID15065
ime S., Nives
zvanje
zanimanje     
Magistar urbanoga šumarstva
     


lokacija

diplomirala12. 7. 2012.Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebumagistar urbanoga šumarstva


thanks to:
HŠ&HŠD&BM