HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID15081
ime P., Dražena
zvanje
zanimanje     
Magistar urbanoga šumarstva
     

                                                                IZBOR      (/15081)   IZMJENE         ISPISlokacija

diplomirala12. 7. 2013.Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebumagistar urbanoga šumarstva


thanks to:
HŠ&HŠD&BM