HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID1514
ime M., Vinko
zvanje
zanimanje     
čuvar šume – lugar, KV djelatnik
     

                                                                IZBOR      (lugari /1514)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Mikanovci

 čuvar šume – lugar, KV djelatnik, zaposlio se 1961. u ŠG Vinkovci. God.1972. radio je u Šumariji Mikanovci.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM