HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID1565
ime M., Mate
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, ing. organizacije rada, dipl. oec.
     

                                                                IZBOR      (lugari /1565)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1973.
diplomirao1974.

član HŠD ogranak
Senj

1991

Umirovljenik

šumarski tehničar

 Sin Slavka i Danice Mavrić. Osn. školu polazio je u mjestu Grižane, a srednju Šum. školu u Karlovcu (1951). God. 1952. zaposlio se u DIP–u Klana, a 1954. prelazi u Šumariju Novi Vinodolski gdje radi do 1976. god. kao referent za privatne šume – evidentičar. Od 1976. do 1992. bio je na radnom mjestu upravitelja RJ Transport i mehanizacija u Šumariji Novi Vinodolski. U međuvremenu diplomirao je u Višoj školi za organizaciju rada (1974) i na Ekonomskom fakultetu u Rijeci (1980). U mirovinu je otišao 1992. god. Živi u Novom Vinodolskom.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM