HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID1752
ime N., Antun
zvanje
zanimanje     
čuvar šume – lugar
     

                                                                IZBOR      (lugari /1752)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Vukovar

 čuvar šume – lugar, KV djelatnik, zaposlen u ŠG Vinkovci od 1959, a 1972. god. nalazio se na radu u Šumariji Vukovar.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM