HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID1838
ime P., Stjepan
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, pom. revirnika – poslovođa
     

                                                                IZBOR      (lugari /1838)   IZMJENE         ISPISlokacija


 Sin Mirka i Ane rođ. Mrđa. Osnovnu školu završio je u Tordincima, Srednju šum. u Ilidži, (Sarajevo). U šumarstvu je zaposlen od 1982. god. Od 1981. do 1997. radio je kao šum. radnik sjekač, a od 1997. do danas radi kao pom. revirnika – poslovođa. Dosadašnji radni vijek proveo je u Šumariji Vinkovci, UŠP Vinkovci.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM