HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID1859
ime P., Stjepan
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, pom. revirnika – poslovođa
     

                                                                IZBOR      (lugari /1859)   IZMJENE         ISPISlokacija


član HŠD ogranak
Bjelovar

17.06.2005

iščlanjeni

šumarski tehničar

 Osnovnu školu završio je u Pakracu, a Šum. školu u Karlovcu (1999). U šumarstvu radi od 1996. god. Glavninu dosadašnjeg radnog vijeka radi kao poslovođa. Zaposlen je u Hrvatskim šumama, UŠP Bjelovar, Šumarija Pakrac. Živi u Pakracu.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM