HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID1870
ime P., Mile
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, pom. revirnika – poslovođa
     

                                                                IZBOR      (lugari /1870)   IZMJENE         ISPISlokacija


 Sin Miroslava i Ljubice Pavlović. Osnovnu školu završio je u Vrbovskom, a Srednju šum. školu u Delnicama 1980. god. U šumarstvu radi od 1981. god. Kao šum. tehničar radi na mjestu pomoć. revirnika. Pretežito je radio na glavnom skladištu drvnih sortimenata u Šumariji Vrbovsko. I sada (2003) zaposlen je u Hrvatskim šumama, UŠP Delnice, Šumarija Vrbovsko. Živi u Vrbovskom.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM