HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID2006
ime P., Stevan
zvanje
zanimanje     
čuvar šume – lugar, KV djelatnik
     

                                                                IZBOR      (lugari /2006)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Vinkovci

 čuvar šume – lugar, KV djelatnik, radio je na području ŠG Vinkovci od 1952, s prethodnim radnim stažom od deset godina. God. 1972. nalazio se u službi u Šumariji Vinkovci.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM