HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID2010
ime P., Petar
zvanje
zanimanje     
SSS, poslovođa uzgoja šuma
     

                                                                IZBOR      (lugari /2010)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Pakrac

 SSS, poslovođa uzgoja šuma. U šumarstvu se zaposlio 1965, a 1974. radio je u Šumariji Pakrac, ŠG "Mojica Birta" Bjelovar.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM