HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID2028
ime P., Stipe
zvanje
zanimanje     
lugar, automehaničar
     

                                                                IZBOR      (lugari /2028)   IZMJENE         ISPISlokacija


 Sin Mate i Franke. Završio je Srednju školu "Andrija Kačić Miošić" Ploče i postigao zanimanje automehaničara. Od početka 1986. do veljače 1990. radio je kao lugar u Šumariji Metković i pokrivao lugariju Plina. I sada živi u Puljanima kod Ploča.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM