HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID2110
ime R., Milan
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, pom. taksatora
     

                                                                IZBOR      (lugari /2110)   IZMJENE         ISPISlokacija


član HŠD ogranak
Senj

1991

Umirovljenik

šumarski tehničar

 Sin Time Rogića. Srednju šum. školu polazio je i završio u Delnicama 1965. god. Zaposlen je u Hrvatskim šumama, Str. službe UŠP Senj.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM