HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID2161
ime S., Franjo
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, pom. revirnika – poslovođa
     

                                                                IZBOR      (lugari /2161)   IZMJENE         ISPISlokacija


član HŠD ogranak
Virovitica

2013

Šumarija Virovitica

šumarski tehničar

 Sin Valenta i Marije rođ. Cindrić. Osnovnu školu završio je u Virovitici, a srednju šum. Školu u Karlovcu. Pretežito je radio kao poslovođa u Šumariji Virovitica, ŠG Bjelovar, a sada "Hrv. šume", UŠP Bjelovar. Živi u Sv. Trojstvu kod Virovitice.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM