HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID2351
ime Š., Marko
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, pom. revirnika – poslovođa
     

                                                                IZBOR      (lugari /2351)   IZMJENE         ISPISlokacija


član HŠD ogranak
Požega

 

nezaposlen

šumarski tehničar

 Sin Marka i Katice rođ. Sertić. Osn. školu završio je u Komletincima, a Srednju šum. školu u Delnicama 1978. Zaposlen je u Hrvatskim šumama, UŠP Vinkovci, Šumarija Cerna.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM