HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID2488
ime Š., Dragutin
zvanje
zanimanje     
lugar
     

                                                                IZBOR      (lugari /2488)   IZMJENE         ISPISlokacija


 Sin Stanka Švasta, a otac Ferdinanda Švasta. Osnovnu školu u trajanju 4 godine završio je u Fužinama. Zatim, položio je lugarski ispit i radio kao lugar između I. i II. svjetskog rata. U Šumariji Fužine, Lugarija Viševica, radio je od 1945. god. do smrti 1954. godine, ne dočekavši umirovljenje.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM