HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID2528
ime T., Antun
zvanje
zanimanje     
čuvar šume – lugar, KV djelatnik
     

                                                                IZBOR      (lugari /2528)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Vukovar

 čuvar šume – lugar, KV djelatnik, radi od 1960, a na području ŠG Vinkovci od 1961. U Šumariji Vukovar nalazio se 1972. god.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM