HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID2625
ime V., Franjo
zvanje
zanimanje     
poslovođa
     

                                                                IZBOR      (lugari /2625)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Klana

 poslovođa, rođ. 15.9.1925. u Klani. Sin Petra. Radni odnos zasnovao je 1961. god. u Šumariji Klana, gdje je radio kao poslovođa do odlaska u starosnu mirovinu 30.6.1984. god. Istakao se na otpremi drvnih sortimenata. Umro je nedogo nakon odlaska u mirovinu.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM