HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID273
ime B., Jakov
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, poslovođa – referent održavanja, čuvar šuma – pom. revirnika
     

                                                                IZBOR      (lugari /273)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Crni Lug

 Sin Franje i Marije rođ. Malnar. I osnovnu i Srednju šum. školu završio je u Delnicama 1970. god. Početkom ožujka 1972. počeo je raditi kao poslovođa u Šumariji Crni Lug. Od 1974. do 1990. god. radio je kao referent održavanja, a nakon toga na mjestu je čuvara šuma – pomoćnik revirnika. I danas (2003) zaposlen je u "Hrv. šumama", UŠP Delnice, Šumarija Crni Lug. Živi u Crnom Lugu.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM