HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID2741
ime V., Blaž
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, pom. taksatora
     

                                                                IZBOR      (lugari /2741)   IZMJENE         ISPISlokacija


član HŠD ogranak
Gospić

2006

Šumarija Perušić

šumarski tehničar

 Zaposlen je u "Hrv. šumama", Stručne službe UŠP Gospić.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM