HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID2766
ime V., Luka
zvanje
zanimanje     
čuvar šuma, pom. revirnika – poslovođa
     

                                                                IZBOR      (lugari /2766)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Senj

 Sin Dražena (Drage) i Marice rođ. Dragičević. Potječe iz lugarske obitelji. Djed Jakov Vukušić bio je također lugar. Osnovnu školu završio je u Sv. Jurju. Zaposlen je u Hrvatskim šumama, UŠP Senj, Šumarija Senj.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM