HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID2840
ime Ž., Rajko
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar
     

                                                                IZBOR      (lugari /2840)   IZMJENE         ISPISlokacija


član HŠD ogranak
Split

1997

zu-mirovina

šumarski tehničar

 Sin Krste i Kaje rođ. Knežević. Osnovnu školu završio je u Oklaju, opću u Zadru, a Šum. tehničku "Braća Radić" u Kaštel Štafi liću. Od 1997. do danas zaposlen je u Hrvatskim šumama, UŠP Split, Šumarija Drniš.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM