HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID287
ime B., Stanko
zvanje
zanimanje     
lugar
     

                                                                IZBOR      (lugari /287)   IZMJENE         ISPISlokacija


 Sin Jakova i Matije rođ. Marušić. Osnovnu školu završio je u Vidu. U šumarstvu radio je od 1952. do 1983. Pokrivao je lugariju Vid. U mirovinu je otišao 31.10.1983. god. i nakon toga je preminuo.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM