HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID2947
ime I., Ivan
zvanje
zanimanje     
lugar
     

                                                                IZBOR      (lugari /2947)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Hvar

 lugar, rođ. 1928. u Bogomolju, otok Hvar. Od 1962. radio je u Šumariji Hvar kao lugar. U mirovinu je otišao 1990. god.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM