HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID296
ime B., Martin
zvanje
zanimanje     
poslovođa, VKV djelatnik
     

                                                                IZBOR      (lugari /296)   IZMJENE         ISPISlokacija


 Sin lugara i poslovođe Ferde. Osnovnu školu završio je u Brestovoj Dragi, a VKV na internom ispitu, te je postigao zvanje poslovođa na uzgoju. U šumarsvu se zaposlio 1960. god. Cijeli radni vijek proveo je u Šumariji Mrkopalj, gdje je i danas (2003) aktivan. Pretežito je radio na mjestu poslovođe za uzgoj šuma: isticao se na pošumljavanju, šumsko–uzgojnim radovima i doznaci stabala. Živi u Brestovoj Dragi.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM