HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID2969
ime K., Pavao
zvanje
zanimanje     
čuvar šuma – lugar
     

                                                                IZBOR      (lugari /2969)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Biograd

 čuvar šuma – lugar, rođ. 23.8.1949. u Tkonu. Radio je kao čuvar šuma na otoku Pašmanu od 1.5.1974. do 17.5.1977. god.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM