HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID3046
ime O., Stjepan
zvanje
zanimanje     
lugar
     

                                                                IZBOR      (lugari /3046)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Donja Stubica

 lugar u D. Stubici, živi u M. Bistrici.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM