HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID315
ime B., Stjepan
zvanje
zanimanje     
lugar – poslovođa
     

                                                                IZBOR      (lugari /315)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Fužine

 Sin Juraja. Završio je osnovnu školu u trajanju 4 godine, a zatim uz internu kvalifi kaciju postigao zvanje lugar – poslovođa. U jesen 1951. zaposlio se u ŠG “Bitoraj” Delnice u Šumariji Fužine gdje ostaje do umirovljenja 30.6.1970. god. Bio je pasionirani lovac i član LD “Srndač” Fužine – Lokve.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM