HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID3162
ime A., Josip
zvanje
zanimanje     
podlugar
      Kot. šumarije Trnjani

                                                                IZBOR      (lug1905/3162)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Trnjani


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM