HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID3184
ime B., Ivan
zvanje
zanimanje     
lugarski zamjenik, ispitani lugar
      Kr. nadzorništva za pošum. u Senju / z.z. Križevac

                                                                IZBOR      (lug1905/lug1918/3184)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Senj


  ORG
  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM