HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID3197
ime B., Mile
zvanje
zanimanje     
lugarski zamjenik, kraljevski lugar, službeni lugar
      Kr. šumarije Kosinj / Kr. drž. šum. Kosinj / u Inspektoratu Senj

                                                                IZBOR      (lug1905/lug1918/lug1933/3197)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Kosinj


  ORG
  ORG
  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM