HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID3202
ime B., Josip
zvanje
zanimanje     
lugar
      Kot. šumarije Klasnić

                                                                IZBOR      (lug1905/3202)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Klasnić


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM