HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID3205
ime B., Andrija
zvanje
zanimanje     
lugar
      Vlastel. grofa Eltza, Šumarija Šarengrad

                                                                IZBOR      (lug1905/3205)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Šarengrad


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM