HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID3215
ime B., Štef
zvanje
zanimanje     
lugar
      Vlastel. Moslavina L. Doret-a

                                                                IZBOR      (lug1905/3215)   IZMJENE         ISPISlokacija  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM