HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID3218
ime B., Vaso
zvanje
zanimanje     
lugar
      Kot. šumarije Rakovac (Karlovac)

                                                                IZBOR      (lug1905/3218)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Rakovac


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM