HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID3219
ime B., Gjuro
zvanje
zanimanje     
lugar
      Kot. šumarije Koprivnica

                                                                IZBOR      (lug1905/3219)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Koprivnica


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM