HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID3235
ime B., Martin
zvanje
zanimanje     
lugar
      Kot. šumarije Trnjani

                                                                IZBOR      (lug1905/3235)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Trnjani


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM