HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID3237
ime B., Petar
zvanje
zanimanje     
lugar
      Vlastel. Voćin baruna Guttmana

                                                                IZBOR      (lug1905/3237)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Voćin


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM