HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID3238
ime B., Imbro
zvanje
zanimanje     
lugar
      Prvostol. kaptola zagrebačkog

                                                                IZBOR      (lug1905/3238)   IZMJENE         ISPISlokacija  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM