HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID3240
ime B., Josip
zvanje
zanimanje     
podlugar
      Kot. šumarije Cerna

                                                                IZBOR      (lug1905/3240)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Cerna


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM