HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID3245
ime B., Vinko
zvanje
zanimanje     
lugarski pomoćnik
      Kot. šumarije Oriovac

                                                                IZBOR      (lug1905/3245)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Oriovac


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM