HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID3249
ime B., Janko
zvanje
zanimanje     
lugar
      Kr. kot. oblasti Stubica / Kot. oblasti Dol. Stubica


lokacija

djelovao Stubica


  ORG
  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM