HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID3252
ime B., Ivan
zvanje
zanimanje     
lugar II. razreda
      Kot. šumarije Nova Gradiška

                                                                IZBOR      (lug1905/3252)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Gradiška


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM