HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID3257
ime B., Frane
zvanje
zanimanje     
lugar II. razreda
      Kot. šumarije Senj

                                                                IZBOR      (lug1905/3257)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Senj


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM