HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID3258
ime B., Josip
zvanje
zanimanje     
lugar, kraljevski nadlugar
      Kr. šumarije Gospić / Kot. oblasti Našice / Kr. drž. šum. Gospić

                                                                IZBOR      (lug1905/lug1918/3258)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Gospić


  ORG
  ORG
  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM