HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA



ID3261
ime B., Maksim
zvanje
zanimanje     
lugar
      Vlastel. grofa Eltza, Šumarija Negoslavci

                                                                IZBOR      (lug1905/3261)   IZMJENE         ISPIS



lokacija

djelovao Negoslavci


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM