HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID3284
ime B., Gjuro
zvanje
zanimanje     
lugar
      Kot. šumarije Belovar

                                                                IZBOR      (lug1905/3284)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Belovar


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM