HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID3287
ime B., Mijo
zvanje
zanimanje     
lugar
      Kr. kot. oblasti Sisak / Kot. oblast Sisak

                                                                IZBOR      (lug1905/lug1918/3287)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Sisak


  ORG
  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM