HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID3294
ime B., Mato
zvanje
zanimanje     
lugar
      Kr. kot. oblasti Varaždin / Kot. oblasti Varaždin

                                                                IZBOR      (lug1905/lug1918/3294)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Varaždin


  ORG
  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM